הועברתם לאתר חיצוני שמופעל ע"י Trip Guaranty והינו באחריותו הבלעדית
הצעת מחיר
צרו עמי קשר
שלח
  • אם החלטתם לבטל, לנו לא חשובה הסיבה – כל סיבת ביטול ביוזמתך מתקבלת.

  • בנוסף לטיסה ניתן לבטח כל שירות נוסף שהוזמן בחו"ל כגון מלון, השכרת רכב, קרוז, כרטיסים למופע ועוד.

  • מבוטח בפני ביטול מרגע ההזמנה של הטיסה ועד 12 שעות לפני מועד היציאה.

  • אפשר לרכוש את הביטוח ישירות באתר או במוקד הלקוחות במספר 08-6995110.

  • הביטוח הינו של חברת הפניקס, מחברות הביטוח המובילות בישראל.

ביטוח ביטול טיסה הינו ביטוח חדש בשוק הישראלי המאפשר לכל מי שמזמין נסיעה מישראל לחו"ל לבטח את הוצאותיו על הטיסה ועל שירותי תיירות נוספים שהזמין  למקרה בו יאלץ לבטל את הנסיעה.

ביטוחי נסיעות נועדו בעיקר לבטח אותך בפני מקרים ביטוחיים שעשויים לקרות בזמן הנסיעה שלך בחו"ל, בדר"כ בתחום הבריאות או המטען שלך. חלק מביטוחי הנסיעות כוללות גם מרכיב של כיסוי לביטול נסיעה אבל כיסויים אלו הינם מוגבלים מאוד מכיוון שהם בדר"כ תקפים רק לביטולים שבועיים לפני הנסיעה ומחייבים סיבות מחמירות לטובת הביטול, בדר"כ מחלה חמורה או אשפוז.
ביטוח ביטול טיסה מאפשר לך לבטל את הנסיעה מרגע שהזמנת את הנסיעה (לא רק בשבועיים האחרונים) וגם מכל סיבה שאתה רוצה (ללא רשימה של סיבות). ביטוח ביטול טיסה נועד לבטח אותך מרגע שאתה מזמין את הנסיעה ועד היציאה שלך לחו"ל וביטוח נסיעות בעיקר מרגע שאתה יוצא לחו"ל.
בביטוח ביטול טיסה, אין כוכביות, אין שורות קטנות ואין צורך בתירוצים. ביטול הטיסה יכול להיות מכל סיבה ואין צורך לחשוש אם הוא מתאים לסעיפים הכתובים או לא. הביטול יכול להעשות על ידי הלקוח מכל סיבה שהיא.

תקופת הביטוח הינה מיום רכישת הביטוח ועד 12 שעות לפני מועד היציאה של הטיסה שלך או עד מועד ביטול הטיסה ביוזמת המבוטח או עד מועד ביטול הפוליסה במידה והמבוטח מבטל את הפוליסה במהלך תקופת הביטוח.

ניתן לרכוש ביטוח ביטול טיסה עד 7 ימים ממועד רכישת כרטיס הטיסה / חבילת הנופש ובתנאי שטווח הזמן עד הנסיעה גדול מ- 15 יום.

בזמן רכישת הביטוח, ניתן להוסיף סכום כספי נוסף הנדרש לביטוח והמיועד לכיסוי של שירותים נוספים שהוזמנו או צפויים להיות מוזמנים ע"י המבוטח.

***לאור המצב, לא ניתן לבטח כרגע ועד להודעה חדשה שירותים נוספים ****

ניתן להוסיף שירותים נוספים שנרכשו לאחר רכישת הביטוח כל עוד מבטחים אותם עד 7 ימים ממועד רכישתם ובמידה וממועד הוספתם לפוליסה ועד הטיסה, נותרו למעלה מ - 15 יום.

המוטיב המרכזי להפעלת הביטוח הוא ביטול הטיסה. במידה ובטלת את הטיסה, ניתן לקבל החזר כספי עבור כל השירותים הנלוים. במידה ולא בטלת את הטיסה, לא ניתן לבטל רק את השירותים הנלווים ולקבל החזר עבורם.

כן. ניתן לבטח בפוליסה עד 12 אנשים.

לא ניתן לרכוש שני ביטוחים שונים עבור שתי טיסות מקבילות לאותם התאריכים.

הסכום המקסימאלי הניתן לביטוח בפוליסת ביטוח ביטול טיסה הינו 20,000 דולר.

לא ניתן לבטח טיסה ו/או שירותים נוספים שנרכשו על בסיס שובר זיכוי / שובר מתנה / זיכוי כספי שקיים לנוסע אצל סוכן הנסיעות כנגד התחייבות קודמת.

אם יש בכרטיס הטיסה דמי ביטול או קנס של עד 50% ממחירו בעת ביטולו מול חברת התעופה, אזי מדובר בדמי ביטול חלקיים.

אם בעת ביטול הכרטיס מול חברת התעופה, לא מתקבל כל החזר למעט מיסים, אזי הכרטיס הוא ללא החזר.

אם דמי הביטול או הקנס גבוהים מ 50% ממחיר הכרטיס ו/או לא ידוע בדיוק כמה, אזי דמי הביטול אינם ידועים (לרב מדובר על כרטיס הכולל בתוכו כרטיסי המשך)

סעיף זה מתייחס לכרטיס טיסה בלבד ולא לחבילות.

במקרה של תביעה, סכום ההחזר ללקוח נקבע על 80% מהעלות ללקוח בפועל (לאחר הביטול) של השירותים שבוטחו במסגרת הפוליסה שלו ועד 80% מסכום הביטוח כפי שבוטח בפוליסה.

דוגמא א' - אם המבטח ביטוח כרטיס טיסה בסכום 700$ ולאחר ביטול הכרטיס, הוא קיבל החזר מחברת התעופה בשווי 200$, אזי במקרה זה הוא יקבל  מהביטוח החזר של 400$ השווים ל-80% מ-500$ (העלות בפועל לאחר הביטול).

דוגמא ב' - אם המבטח ביטוח כרטיס טיסה בסכום 700$ ולאחר ביטול הכרטיס, הוא חויב ע"י סוכן התיירות על עוד 100$, אזי במקרה זה הוא יקבל  מהביטוח ההחזר של 560$ השווים ל-80% מ-700$ (הסכום המבוטח).

ניתן לבטל את הפוליסה לאחר רכישתה ע"י הודעה בכתב לסוכנות TripGuaranty. 
חישוב דמי הביטוח המגיעים למבוטח אשר ביטל את הפוליסה שלו, יחושבו על פי דמי הביטוח כפול מספר הימים ממועד ביטול הפוליסה עד תום תקופת הביטוח, מחולק במספר הימים הכולל של כל תקופת הביטוח. מסכום ההחזר היחסי של דמי הביטוח ינוכו עלויות המבטח בשיעור של 20% מדמי הביטוח בגין תקופת הביטוח.

בביטוח ביטול טיסה ניתן לבטל טיסה או חבילת נופש מכל סיבה שהיא ביוזמת המבוטח ולקבל החזר הוצאות עפ"י פוליסת הביטוח. אנחנו מקבלים כל סיבה שבגינה נאלצת לבטל את הנסיעה אפילו אם פשוט לא בא לך לנסוע. גמישות זו, מאפשרת למבוטח לתכנן ולהזמין את החופשה בביטחון מלא ושקט נפשי  לכל מצב שיקרה בעתיד.

*שימו לב, במידה והביטול אינו ביוזמת הלקוח אלא ביוזמת חברת התעופה או ספק התיירות, מקרים אלו אינם מכוסים.

ניתן לבטל את הטיסה או חבילת הנופש מרגע רכישת הביטוח ועד 12 שעות לפני מועד יציאת הטיסה לחו"ל.

לא ניתן לבטח טיסות במידה ונערכת תחרות ארצית המהווה קריטריון לטובת הנסיעה ומשפיעה בעקיפין על ביטול הנסיעה. (כולל תחרות רובוטיקה ותחרויות ריקודים וספורט).

ע"מ לתבוע ביטוח ביטול טיסה, המבוטח נדרש קודם כל לבטל את טיסת היציאה מישראל.
בביטוח ביטול טיסה, כרטיס הטיסה ליציאה מישראל הוא המוצר הראשי המבוטח במסגרת פוליסת הביטוח. כלומר, לא ניתן רק לבטל טיסת המשך או לבטל שירותי תיירות נוספים מבלי לבטל את טיסת היציאה מישראל ולקבל החזר כספי עפ"י פוליסת ביטוח ביטול טיסה.
החזר על ביטול שירותי תיירות נוספים שהוזמנו ובוטחו במסגרת פוליסת ביטוח ביטול טיסה, מחייב ביטול של טיסת היציאה מישראל.

אם בטלת את נסיעתך והינך מעוניין להפעיל את פוליסת ביטוח ביטול טיסה ולקבל החזר כספי, להלן מה שעליך לעשות :

  1. לבטל את הטיסה וכל שירות תיירות נוסף שהזמנתך מול ספקי התיירות שלך(חברות תעופה, סוכני תיירות, מלונות וכו').
  2. לקבל אישור ביטול הכולל את מועד הודעת הביטול (תאריך ושעה) וגובה החיוב / הזיכוי לאחר ביטול השירות.
  3. לשלוח לסוכנות TripGuaranty טופס פתיחת תביעה, ממולא ע"י המבוטח יחד עם מסמכים נוספים הנדרשים לטובת אסמכתא לביטולים של השירותים הנדרשים להחזר הוצאות.

להנחיות להגשת תביעה לחצו כאן.

במסגרת פוליסת ביטוח ביטול טיסה , המבוטח מקבל החזר של 80% מההוצאות בפועל (לאחר הביטול) של השירותים שבוטחו בפוליסה. כלומר, ההשתתפות העצמית עומדת על 20% מסכום ההחזר ללקוח.

הביטוח תקף לגבי כל סיבת ביטול שהינה ביוזמת המבוטח בלבד ואינו תקף במצב בו יוזמת הביטול הינה מחברת התעופה או ספק התיירות. במקרים בהם חברת תעופה מבטלת את הטיסה או ספק תיירות מבטל את ההזמנה, אנו מאמינים שגורמים אלו צריכים לקחת את האחריות המלאה להחזר הכספי ללקוח.

יש להגיש טופס תביעה בגין ביטול נסיעה ומסמכים נלווים כאסמכתא להזמנת השירות מספק התיירות/חברת התעופה. אסמכתא לביטול השירות מספק התיירות/חברת התעופה לרבות ציון מועד הביטול כולל תאריך ושעה. אסמכתא לתשלום ודמי הביטול ששולמו לספק התיירות/חברת התעופה.

להנחיות להגשת תביעה לחצו כאן.

הפוליסה כפופה לחוק ולדין הישראלי ונמצאת בפיקוח משרד האוצר, אגף שוק ההון, משרד המפקח על הביטוח בישראל. במקרה היוצא מן הכלל של מחלוקת משפטית בין המבוטח לחברת הביטוח, יתנהל הדיון במסגרת מערכת המשפט הישראלית.

החברה המבטחת הינה "הפניקס חברה לביטוח בע"מ", מקבוצות הביטוח המובילות בישראל. הארגון משרת את מרבית החברות המובילות במשק הישראלי.