בדיקת זכאות

 

 

לפני הגשת התביעה יש לוודא כי נעשו הפעולות הבאות:

בכפיפות לתנאי הפוליסה לביטול טיסה,  במידה והמבוטח מעוניין לבטל את הנסיעה וטווח הזמן לפני מועד הנסיעה נמוך מ-10 ימים, המבוטח יודיע קודם לספק התיירות / חברת התעופה על רצונו לבטל את הטיסה. ולאחר מכן יפנה לטריפ גרנטי עם כל המסמכים הרשומים מטה.

בכל מקרה בו טווח הזמן לפני הנסיעה גדול מ-10 הימים והמבוטח מעוניין לבטל את הנסיעה, המבוטח יודיע קודם לחברת טריפ גרנטי על הרצון לבטל את הנסיעה (הודעה למייל claims@tripguaranty.co.il או לטלפון 08-6995110) ויקבל הנחיות להמשך התהליך לביטול הנסיעה והגשת התביעה.

 

 
מילוי טופס תביעה מקוון:

 ניתן למלא טופס תביעה באופן דיגיטלי בלחיצה על הקישור הבא
  

 

מסמכים נדרשים בזמן הגשת התביעה כאסמכתא לאירוע וגובה ההחזרים:

  • טופס תביעה ממולא ע"י המבוטח. (תביעות ללא מספר פוליסה, לא יטופלו).
  • אסמכתא להזמנת השירות מספק תיירות/ חברת תעופה (כרטיס טיסה).
  • אסמכתא לביטול מחברת התעופה לרבות ציון מועד הביטול (תאריך ושעה).
  • אסמכתא לתשלום ודמי ביטול ששולמו לספק התיירות/ חברת התעופה לאחר ביטול (קבלות להוכחת ההוצאה).
  • צילום דרכון\תעודת זהות.
 

 

ניתן לשלוח את טופס התביעה בצירוף מסמכים נלווים לסוכנות טריפ גרנטי בכתובת: קריית שדה התעופה - ת.ד 1170. מיקוד 7019900  עבור טריפ גרנטי, 
בפקס 08-6995101 או במייל claims@tripguaranty.co.il 

השותפים שלנו