עמוד מידע

לפני הגשת התביעה יש לוודא כי נעשו הפעולות הבאות:

בכפיפות לתנאי הפוליסה לביטול טיסה, במידה והמבוטח מעוניין לבטל את הנסיעה וטווח הזמן לפני מועד הנסיעה נמוך מ -10 ימים, המבוטח יודיע קודם לספק התיירות / חברת התעופה על רצונו לבטל את הטיסה. 

ולאחר מכן יפנה לטריפ גרנטי עם כל המסמכים הרשומים מטה.

 

בכל מקרה בו טווח הזמן לפני הנסיעה גדול מ -10 הימים והמבוטח מעוניין לבטל את הנסיעה, המבוטח יודיע קודם לחברת טריפ גרנטי על הרצון לבטל את הנסיעה

ויקבל הנחיות להמשך התהליך לביטול הנסיעה והגשת התביעה.

בכפיפות לתנאי הפוליסה לביטול טיסה, במידה והמבוטח מעוניין לבטל את הנסיעה וטווח הזמן לפני מועד הנסיעה נמוך מ -10 ימים, המבוטח יודיע קודם לספק התיירות / חברת התעופה על רצונו לבטל את הטיסה.

 

ויקבל הנחיות להמשך התהליך לביטול הנסיעה והגשת התביעה.

בכפיפות לתנאי הפוליסה לביטול טיסה, במידה והמבוטח מעוניין לבטל את הנסיעה וטווח הזמן לפני מועד הנסיעה נמוך מ -10 ימים, המבוטח יודיע קודם לספק התיירות / חברת התעופה על רצונו לבטל את הטיסה.

 

ויקבל הנחיות להמשך התהליך לביטול הנסיעה והגשת התביעה.

בכפיפות לתנאי הפוליסה לביטול טיסה, במידה והמבוטח מעוניין לבטל את הנסיעה וטווח הזמן לפני מועד הנסיעה נמוך מ -10 ימים, המבוטח יודיע קודם לספק התיירות / חברת התעופה על רצונו לבטל את הטיסה.

 

ויקבל הנחיות להמשך התהליך לביטול הנסיעה והגשת התביעה.

בכפיפות לתנאי הפוליסה לביטול טיסה, במידה והמבוטח מעוניין לבטל את הנסיעה וטווח הזמן לפני מועד הנסיעה נמוך מ -10 ימים, המבוטח יודיע קודם לספק התיירות / חברת התעופה על רצונו לבטל את הטיסה.

 

ויקבל הנחיות להמשך התהליך לביטול הנסיעה והגשת התביעה. בכפיפות לתנאי הפוליסה לביטול טיסה, במידה והמבוטח מעוניין לבטל את הנסיעה וטווח הזמן לפני מועד הנסיעה נמוך מ -10 ימים, המבוטח יודיע קודם לספק התיירות / חברת התעופה על רצונו לבטל את הטיסה.
מומחים לביטוח הנסיעה שלך
כל הביטוחים במקום אחד!
5 דקות ואתם מכוסים מא' עד ת'